Formy płatności
  Formy płatności  
Klient  może dokonać płatności w chwili  składania Zamówienia lub przy jego odbiorze.
Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
a) przy odbiorze Zamówienia w Placówce: 
gotówką - zapłata należności następuje w polskich złotych.
kartą płatniczą lub kredytową(Mastercard, Visa, Visa Electron).
b) przy składaniu Zamówienia (płatność on-line):
 • kartą płatniczą lub kredytową:
  * Visa
  *Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • przelewem bankowym.
 • BLIK
W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000347935)
Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty , maksymalnie o 10% wartości Zamówienia z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę.
W przypadku gdy wartość skompletowanego i przygotowanego do odbioru Zamówienia opłaconego on-line (w sposób opisany w punkcie 2b) będzie niższa niż zapłacona kwota wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego Zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona on-line wówczas pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego Zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy w chwili odbioru zakupów w sposób opisany w punkcie 2 a, tj. gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.
Zwrot przez Sprzedawcę nadpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 3 dni roboczych po Odbiorze Zamówienia

Formy płatności

Zgłoś
błąd
Pomóż nam
udoskonalić nasz sklep!
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i stale rozwijać sklep, zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, a także nowych funkcjonalności, które Państwa zdaniem ułatwią korzystanie z serwisu. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje!