Zasady sprzedaży napojów energetycznych 
Do sprzedaży Napojów z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny stosuje się postanowienia Regulamin sklepu internetowego Stokrotka On-line oraz Regulamin dostaw sklepu internetowego Stokrotka On-line, ze zmianami wynikającymi z niniejszego załącznika.
Za Napojów z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny, stosownie do postanowienia pkt II.18 Regulamin sklepu internetowego Stokrotka On-line, uznaje się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.
Oferta sprzedaży Napojów z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
W przypadku wątpliwości powziętej przez kasjera w punkcie sprzedaży lub Dostawcę co do wieku Klienta lub osoby, która zgłosiła się po odbiór Zamówienia zawierającego Napój z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny, odpowiednio kasjer w Punkcie Sprzedaży lub Dostawca uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu, celem sprawdzenia wieku Klienta lub osoby odbierającej taki Towar.
Dostawa Napojów z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny nie może zostać zrealizowana na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
W przypadku Zamówienia zawierającego Napój z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny - gdy Klient jest osobą, która nie ukończyła 18 lat lub po odbiór Zamówienia zgłosiła się osoba, która nie ukończyła 18 lat lub pod Adresem Dostawy mieści się jednostka systemu oświaty, odpowiednio Kasjer w punkcie sprzedaży lub Dostawca odmawia wydania takiego Towaru, a Sprzedawca anuluje Zamówienie Klienta w tej części (anulowanie jest równoznaczne ze skorzystaniem przez Sprzedawcę z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w części dotyczącej Napoju z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny, które to prawo przysługuje Sprzedawcy odpowiednio do dnia Odbioru lub do dnia, w którym przypada Termin Dostawy, włącznie). Sprzedawca zawiadamia Klienta o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail, a zapłacona on-line płatność za tę część Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta, w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia lub w kasie Placówki.
Zgłoś
błąd
Pomóż nam
udoskonalić nasz sklep!
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i stale rozwijać sklep, zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, a także nowych funkcjonalności, które Państwa zdaniem ułatwią korzystanie z serwisu. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje!